"האחות בעידן הדיגיטלי – הלכה למעשה", 29 במאי 2019

הגשת תקצירים:

עדיפות תינתן לעבודות המציגות פרויקטים המיושמים כעת בשדה הקליני (אשפוז/קהילה) והמבטאות שילוב טכנולוגיות בתפקיד האחות, תוך שילוב מדדים להערכת הצלחתם

הנכם מוזמנים לשלוח תקצירים ולהציג מפעילויותיכם בכנס.
שליחת תקצירים לכנס לדוא"ל: kenesiud19@gmail.com עד ליום- 15/3/19

הנחיות לכתיבת תקצירים:
יש לשלוח 2 תקצירים על גבי קובץ Word, גופן דוד בגודל 12, עד 300 מילים.
תקציר אחד יכלול את שם המציג ושמות השותפים, ארגון ותפקידים, דרכי התקשרות עם המציג (דוא"ל ונייד).
תקציר נוסף ללא פרטים מזהים, רק כותרת העבודה.
הודעה על קבלת עבודות ואופן שיבוצן תשלח בדוא"ל לשולחי התקצירים במהלך החודשים מרץ-אפריל 2019

 

בברכה
חברי הוועדה המארגנת:
יו"ר הוועדה, פרופ' צביה בר נוי
ד"ר מיכל יצחקי
ד"ר ארז שלום
ד"ר סיגלית ורשבסקי
ד"ר סמיון מלניקוב