הגשת תקצירים


הגשת תקצירים לכנס השנתי הסתיימה

 

הנחיות להגשת תקצירים:
הגשת התקצירים באמצעות אתר האינטרנט בלבד


משתתפים המעוניינים להגיש תקצירים בנושאים רלוונטיים מוזמנים לעשות זאת לפי רשימת הנושאים המופיעה באתר הכינוס.
עדיפות תינתן לעבודות בנושאי מסלולי הכינוס.
הצעות לנושאים נוספים ייבחנו ע”י הוועדה.
התאמת העבודות להגשה במסגרת תכנית הכינוס תיבדק ע”י ועדת התכנית.

קבלת העבודה להצגה בכינוס מותנית בהרשמה מוקדמת לכינוס ובתשלום דמי הרישום של המרצה עד לתאריך 15 באוקטובר, 2018
המצגות שיוצגו בכינוס יפורסמו באתר בפורמט PDF

הנחיות למבנה התקציר:
כותרת התקציר:
שם התקציר: בעברית, עד 25 מילים
מחברי התקציר והמוסד – המציגים יופיעו ראשונים ויסומנו בקו תחתי

גוף התקציר:

1. אורך התקציר: עד 450 מילים
2. רקע ורציונאל
3. מטרות
4. תוצאות וממצאים עיקריים
5. מסקנות ותובנות
6. תרומה והשלכות להמשך

הנחיות עריכה ועיצוב:

1. שפת התקציר: עברית
2. אורך התקציר: עד 450 מילים
3. גודל עמוד: A4
4. שוליים: יש להשאיר רווח של 2.5 ס"מ מכל הכיוונים
5. גופן: David
6. גודל אות: 12 נקודות