ועדות הכינוס

יו”ר הכינוס:
עוזיה גליל, מייסד מרכז גליל למידע רפואי, טלרפואה ורפואה אישית בטכניון

יו”ר האיגוד:
ד”ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

ועדת תכנית:
יו"ר ועדת תכנית: אילן לוי, אוניברסיטת אריאל

פרופ' נחמן אש, מכבי שרותי בריאות
פרופ' רן בליצר, שרותי בריאות כללית
ד"ר ארטורו ושלר, מדיאל מחקר
פיליפ ליבמן, Access for Life
ד"ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל
ד"ר אסתי סייג, מרכז רפואי סורוסקי ת"א
ד"ר אנג'לה עירוני, מכבי שרותי בריאות
ד"ר אמנון שבו, Standards of Health
פרופ' יובל שחר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר ארז שלום, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
חיה ברקאי, מכבי שרותי בריאות
ד"ר סיגל שפרן-תקוה, מרכז רפואי הדסה 
רות קורצברג, מאוחדת שרותי בריאות

ועדת ארגון:
יו”ר ועדת ארגון: חיים חקלאי, משרד הבריאות
שימי ארנסט, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל-השומר
תקוה ארבל, ארבל שירותי יעוץ
חייה ברקאי

ועדת תקציב:
יו"ר ועדת התקציב: יודי אסקוף, אסק מדיק בע"מ

ועדת פרסום ומדיה:
יו”ר ועדת פרסום ומדיה: יודי אסקוף, אסק מדיק בע”מ
ד"ר אריאל בניס, HIT - מכון טכנולוגי חולון
פיליפ ליבמן, Access for Life
אבי שרפי, הרקיע הרביעי (ASB)

ועדת חסויות:
יו"ר ועדת חסויות: דרור אדמון, אסותא
יוני הלר, אלעד מערכות
ארז שלום, אוניברסיטת בן גוריון בנגב