רישום לכינוס


דמי רישום: המחירים כוללים מע”מ, טפסים ללא אמצעי תשלום מצורף לא יטופלו.

לנרשמים ומשלמים עד- 30/09/2018 (כולל מע"מ) 430 ש"ח
לנרשמים ומשלמים מ- 01/10  עד- 23/10/2018 (כולל מע"מ) 470 ש"ח
לנרשמים ומשלמים מ- 24/10/2018 כולל ביום הכנס (כולל מע"מ) 530 ש"ח

לקבלת הנחה לרישום קבוצתי (15 משתתפים ומעלה מאותו מוסד) יש להתקשר למחלקת רישום, לפי הפרטים בהמשך.

ביטול השתתפות:
בקשות לביטול השתתפות תתקבלנה בכתב בלבד.
עבור בקשה לביטול השתתפות שתתקבל עד לתאריך 19 באוקטובר 2018 יוחזרו דמי רישום בניכוי דמי טיפול בסך 30% מהתשלום.
לאחר התאריך 20 באוקטובר 2018 לא יוחזרו דמי רישום.

למידע נוסף, שאלות והכוונה, אנא פנה/י למחלקת הרישום:

מחלקת רישום
טלפקס: 03-5767712
דואר אלקטרוני: Registration@ilami.org