מובייל.

דמי רישום

דמי הרישום לכינוס כוללים: השתתפות בדיונים, פרסומי הכינוס, ביקור בתערוכה, ארוחת צהרים וכיבוד בהפסקות קפה.

ביטול השתתפות: בקשות לביטול השתתפות תתקבלנה בכתב בלבד
עבור בקשה לביטול השתתפות שתתקבל עד לתאריך 20 בפברואר 2024 יוחזרו דמי רישום בניכוי דמי טיפול בסך 30% מהתשלום. לאחר התאריך זה לא יוחזרו דמי רישום.

*הטבה מיוחדת לסטודנטים לתואר ראשון:
אנו פועלים לעידוד סטודנטים להצטרף לפעילות האיגוד ולכנס השנתי.
לאור כך הוקצה מספר כרטיסים מוגבל בעלות מוזלת סימלית של 100 שח למשתתף, במנגנון של כל הקודם זוכה
במהלך הרישום יש להעלות אישור לימודים בתוקף לאישור ההרשמה

**הטבה מיוחדת השנה לגמלאים:
הוקצה מספר כרטיסים מוגבל בעלות מוזלת סימלית של 200 שח למשתתף, במנגנון של כל הקודם זוכה
במהלך הרישום יש להעלות תעודת אזרח ותיק

***המחיר המיוחד לרישום קבוצתי הינו המחיר המוקדם. על התשלום להתבצע עד שבוע לפני הכינוס (15 משתתפים ומעלה מאותו מוסד המשולמים כנגד חשבונית) יש להתקשר למחלקת רישום, לפי הפרטים בהמשך.