מובייל.

הכנס השלישי המשותף של החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב והאיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה

הכנס השלישי המשותף של החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב והאיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה

מידע כללי

תאריך: יום שלישי, 14 בפבראור, 2022,
מיקום: אוניברסיטת תל אביב

ועדות הכינוס

יו”ר האיגוד: ד"ר בת עמי סדן
יו"ר הכנס: ד"ר סיגלית ורשבסקי, ד"ר ארז שלום
ועדה מארגנת: פרופ' צביה בר-נוי, ד"ר בת עמי סדן, ד"ר ויולטה רוזני

תאריכי מפתח

מועד אחרון להגשת התקצירים: 30 בדצמבר
הודעה על קבלת עבודות ואופן שיבוצן תשלח בדוא"ל לשולחי התקצירים במהלך חודש ינואר 2023 .

דברי פתיחה

הכנס יעסוק ב יישומים חדשניים של טכנולוגיות רפואיות בתפקידי הצוות הסיעוד י בבית החולים , בקהילה וכן בבית
המטופל כחלק משיקום ואשפוז ביתי . כמו כן, יעסוק הכנס גם במגמות עתידיות בתחום. עדיפות תינתן לעבודות
המציגות פרויקטים המיושמים כעת בשדה הקליני ) אשפוז/קהילה ) או המציגות תוצאות של מחקר יישומי,
והמבטאות שילוב טכנולוגיות מתקדמות בתפקידי הצוות הסעודי עם מדדים להערכת הצלחתם.

תכנית מדעית

הגשת תקצירים

תוכנית הכינוס

חסויות

תודה לכל נותני החסות לכנס