מובייל.

ועדות הכינוס

יו”ר האיגוד:
ד”ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

גזברית האיגוד:
יודי אסקוף, מד שילד

ועדת תכנית:
יו"ר ועדת תכנית:
ד"ר אילן לוי, אוניברסיטת אריאל

חברי הועדה:
פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' רן בליצר, שרותי בריאות כללית
ד"ר אריאל בניס, HIT – מכון טכנולוגי חולון
פרופ' צביה בר נוי, אוניברסיטת תל אביב
גב' חיה ברקאי, מכבי שרותי בריאות
מר פיליפ ליבמן Access for Life
ד"ר רוברט מושקוביץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

ד"ר אסתי סייג, מרכז רפואי סוראסקי ת"א
ד"ר אנג'לה עירוני, מכבי שירותי בריאות
ד"ר מיכל רוזן צבי, מעבדות המחקר IBM
פרופ' יובל שחר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר ארז שלום, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר סיגל שפרן-תקוה, מרכז רפואי הדסה 

ועדת ארגון:
יו”ר ועדת ארגון:
חיים חקלאי, משרד הבריאות

חברי הועדה:
שימי ארנסט, המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל-השומר
תקוה ארבל, ארבל שירותי יעוץ
חייה ברקאי, מכבי שרותי בריאות

ועדת פרסום ומדיה:
יו”ר ועדת פרסום ומדיה:
יודי אסקוף, מד שילד

חברי הועדה:
ד"ר אריאל בניס, HIT – מכון טכנולוגי חולון
פיליפ ליבמן, Access for Life

ועדת חסויות:
יו"ר ועדת חסויות:
דני זוהר, משרד הבריאות

חברי הועדה:
דרור אדמון, אסותא
יוני הלר, אלעד מערכות
ד"ר ארז שלום, אוניברסיטת בן גוריון בנגב