מובייל.

ועדות הכינוס

יו”ר האיגוד:
ד”ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

גזברית האיגוד:
יודי אסקוף, אסק מדיק בע"מ

ועדת תכנית:
ד"ר אילן לוי, אוניברסיטת אריאל

חברי הועדה:
פרופ' נחמן אש, אוניברסיטת אריאל
פרופ' רן בליצר, שרותי בריאות כללית
ד"ר אריאל בניס, HIT – מכון טכנולוגי חולון
פרופ' צביה בר נוי, אוניברסיטת תל אביב
גב' חיה ברקאי, מכבי שרותי בריאות
גב' רקפת יעקובי, לאומית שירותי בריאות
מר פיליפ ליבמן Access for Life

ד"ר רוברט מושקוביץ, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

ד"ר אסתי סייג, מרכז רפואי סוראסקי ת"א
ד"ר אנג'לה עירוני, מכבי שירותי בריאות
פרופ' יובל שחר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר ארז שלום, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר סיגל שפרן-תקוה, מרכז רפואי הדסה 

ועדת ארגון:
חיים חקלאי, משרד הבריאות

ועדת חסויות:
דני זוהר, משרד הבריאות