מובייל.

ועדות הכינוס

יו"ר הכנס:

פרופ' נחמן אש, המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות ואוניברסיטת אריאל

יו”ר האיגוד:
ד”ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל

גזברית האיגוד:
יודי אסקוף, אסק מדיק בע"מ

ועדת תכנית:

יו"ר ועדת התכנית:
ד"ר אילן לוי, אוניברסיטת אריאל

חברי ועדת התכנית:
פרופ' נחמן אש, אוניברסיטת אריאל
פרופ' אריאל בניס, HIT – מכון טכנולוגי חולון
רקפת יעקבי, לאומית שרותי בריאות
קטי בר שלום, מאוחדת שרותי בריאות
פרופ' צביה בר נוי, אוניברסיטת תל אביב
מר פיליפ ליבמן Access for Life
ד"ר מור סבאן, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר בת עמי סדן, ואיקה מדיקל
ד"ר אסתי סייג, מרכז רפואי סוראסקי ת"א
פרופ' יובל שחר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד"ר ארז שלום, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ועדת ארגון:
חיים חקלאי, משרד הבריאות

ועדת מדיה:
פרופ' אריאל בניס, HIT – מכון טכנולוגי חולון