מובייל.

תאריכי מפתח

 

מועד אחרון להגשת התקצירים 8 באוגוסט 2021.
מועד הגשת התקצירים הוארך: ניתן להגיש תקציר עד ה 22 באוגוסט 2021- לא תתאפשר הגשה לאחר מועד זה

הרשמה במחיר המוזל תקפה לנרשמים ומשלמים עד ה- 21/10/2021
הרשמה במחיר הרגיל תקפה לנרשמים ומשלמים מה- 22/10/2021  עד ה- 17/11/2021